RS 35
ROAD PAINT

RS ROAD PAINT është një bojë e bazuar në rezina akrelike dhe tretësa e cila përdorët për të shënuar rrugët. Thahet shumë shpejt, Brenda 60 minutave mund të shkelet mbi sipërfaqen e lyer. Ka rezistencë të madhe në ngjitje, fërkim dhe
jetëgjatësi. RS ROAD PAINT e ruan shkëlqimin edhe pas aplikimit në të gjitha kushtet atmosferike. Në përbërje të saj ka rruaza qelqi që e bëjnë këte produkt refleks. Përveç kësaj, përzierja e saj me rërë të veçantë rrit fërkimin dhe eviton rrëshqitjen. Gjendet në këto ngjyra: e bardhë, e verdhë dhe sipas dëshirës.

PAKETIMI

0.75L / 3.75L

KOHA E THARJES

15-60 min

KONSUMI

1-1.4 m2/L

Përshkrimi:RS ROAD PAINT është një bojë e bazuar në rezina akrelike dhe tretësa e cila përdorët për të shënuar rrugët. Thahet shumë shpejt, Brenda 60 minutave mund të shkelet mbi sipërfaqen e lyer. Ka rezistencë të madhe në ngjitje, fërkim dhe jetëgjatësi. RS ROAD PAINT e ruan shkëlqimin edhe pas aplikimit në të gjitha kushtet
atmosferike. Në përbërje të saj ka rruaza qelqi që e bëjnë këte produkt refleks. Përveç kësaj, përzierja e saj me rërë të veçantë rrit fërkimin dhe eviton rrëshqitjen. Gjendet në këto ngjyra:e bardhë, e verdhë dhe sipas dëshirës.

Fusha e Përdorimit: RS ROAD PAINT përdoret për të shënuar në rugët e asfaltuara, në ato të betonizuara, në penguesit e shpejtësisë dhe më së shumti për të shënuar në trotuare, si edhe në zona të tjera me trafik.

Parapërgatitja: Sipërfaqja që do të bojatiset, duhet të pastrohet nga mbeturinat, pluhurat, yndyrnat apo nga shtresa të mëparshme të bojës, të lidhura dobët me sipërfaqet (shtresat e fryra). Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër.

Përdorimi: RS ROAD PAINT përzihet me solvent në masën deri në 10% sipas nevojës. Duhet të përzihet mirë. Me masën e përftuar lyejmë sipërfaqen që
dëshirojmë të lyejmë. Në varësi të kushtevë lyerja mund të bëhet me pistoletë, rrul ose furçë.

Paketimi: 0.75L dhe 3.75L.