Inovacion

INOVACION

Kreativiteti, inovacioni, fokusii te klienti dhe R&D janë komponentë dinamikë të suksesit afatgjatë dhe rritjes së ardhshme të “NEON PAINTS”. Projekte të shumta në shkallë të gjerë kultivohen njëkohësisht, duke rezultuar në produkte efektive dhe origjinale për klientët.

“NEON PAINTS” i është përkushtuar reduktimit të ndikimit të ngrohjes globale, veçanërisht pasi ndryshimi i klimës dhe rritja e popullsisë kërkon qytete më të pastra dhe më funksionale. Këto forca po nxisin kërkesën për materiale ndërtimi inteligjente dhe sisteme inteligjente të lëvizshmërisë për të lehtësuar mbipopullimin dhe për të reduktuar emetimet e CO2.