Kompania

RRETH NESH

Kompania “NEON PAINTS” është krijuar në Tiranë në vitin 1998 dhe profilin e saj e ka në fushën e prodhimit të bojrave dhe llaqeve. Duke filluar nga viti 2001 “NEON PAINTS” qe e para kompani në sektorin e saj që krijoi rrjetin e distribucionit në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Që nga themelimi, “NEON PAINTS” ka zbatuar strategjinë e ndërkombëtarizimit duke i dhënë rëndësi të madhe satisfaksionit të klientit, teknologjisë, mirëmbajtjes së mjedisit, përshtatjes ndaj nevojave të tregut dhe zhvillimit të përgjithshëm në të gjithë sektorët e saj.

“NEON PAINTS” është plotësisht i përkushtuar ndaj inovacionit dhe zhvillimit të vazhdueshëm të produkteve të reja. Kompania zotëron një departament të organizuar R&D, të pajisur me personel të specializuar shkencor, ku produktet e reja zhvillohen çdo vit në përputhje me nevojat e tregut dhe zhvillimet më të fundit teknologjike në sektorin e ndërtimit.

PËRGJEGJËSITË E KORPORATËS

“NEON PAINTS” pranon se ne kemi përgjegjësi sociale, mjedisore dhe ekonomike. Ne jemi investuar në zvogëlimin e ndikimit tonë në planet, duke ofruar një vend pune të sigurt dhe gjithëpërfshirës për të gjithë punonjësit.

Të gjithë personat e lidhur me “NEON PAINTS” mund të shohin dashurinë që ne vendosim në çdo aspekt të biznesit tonë – nga marrëdhëniet tona me klientët si dhe stafin.