NEOFUGA

NEOFUGA është stuko per fuga me bazë cimentoje e cila përdoret për pllaka porcelani, gur mermer etj.

PAKETIMI

2 kg / 5kg

KONSUMI

500-900g/m2

Përshkrimi: NEOFUGA është stuko per fuga me bazë cimentoje e cila përdoret për pllaka porcelani, gur mermer etj.

Mënyra e përgatitjes: Përziejmë 5kg NEOFUGA me 1.5kg ujë të pastër deri sa të krijohet një masë homogjene pa kokrra (përzierja më e mire bëhet me turielë elektrik me rrotullime të ulëta). Pas homogjenizimit të materialit nuk rekomandohet shtesë uji. Përzierja mbetet e punueshme deri në 3 orë.

Përgatitja e fugave: Para se të stukohen, fugat duhet të jenë të pastra. Stukimi mund të bëhet pas 10-12 orësh për pllaka që janë vendosur me kollë dhe pas 7-10 ditësh për pllaka që janë vendosur me llaç.

Aplikimi: NEOFUGA ofrohet për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Në mjedise që u nënshtrohen lodhjeve të mëdha dhe lagështisë së vazhdueshme si për shembull në pishina, tarraca, veranda etj dhe kërkohen aftësi hidroizoluese, po ashtu, kur nevojitet aftësi elastike më e lartë, si për shembull në dysheme me sistem ngrohje që kalon nën to, tarraca, veranda etj,