ZN-701
ASTAR ZIFTI

Emulsion bituminoz, që siguron ngjitje të shkëlqyer në nënshtresa të ndryshme, si beton, çimentoje, metal, dru etj. dhe rezistencë ndaj solucioneve acide dhe alkaline.

PAKETIMI

3L / 9L

KOHA E THARJES

5-10 ORE

KONSUMI

3-4 m2/L

Përshkrim: Emulsion bituminoz, që siguron ngjitje të shkëlqyer në nënshtresa të ndryshme, si beton, çimentoje, metal, dru etj. dhe rezistencë ndaj solucioneve acide dhe alkaline.

Fushat e aplikimit: ZN-701 përdoret si abetare për fiksimin e membranave bituminoze, si dhe për hidroizolimin e themeleve, mureve mbajtëse, dyshemeve etj.

Udhëzimet për përdorim: Sipërfaqja që do të mbyllet/mbrohet duhet të jetë plotësisht e pastër dhe e thatë. Përpara përdorimit, përzieni mirë përmbajtjen. Emulsioni bituminoz ZN-701 mund të aplikohet në 1 – 3 shtresa me rul, furçë ose spërkatje.