UNO
PLASTIC PAINT
ULTRA WHITE

UNO ULTRA WHITE PLASTIC është një bojë plastike e bardhë premium për përdorim të brendshëm me bazë rezine sintetike të një cilësisë së lartë PVA-VEOVA. I përshtatshëm për lyerjen e sipërfaqeve të spërkatura, beton, çimento, suva mermeri, çimento të thjeshtë etj. Pas 15-20 ditësh mund të lahet dhe është rezistente ndaj agjentëve kimik.

PAKETIMI

3L / 9L

KOHA E THARJES

2-3 ORE

KONSUMI

7-8 m2/L

Përshkrimi: UNO ULTRA WHITE PLASTIC është një bojë plastike e bardhë premium për përdorim të brendshëm me bazë rezine sintetike të një cilësisë së lartë PVA-VEOVA. I përshtatshëm për lyerjen e sipërfaqeve të spërkatura, beton, çimento, suva mermeri, çimento të thjeshtë etj. Pas 15-20 ditësh mund të lahet dhe është rezistente ndaj agjentëve kimik.

Përgatitja e Sipërfaqes: Sipërfaqet e reja të bëra nga suva mermeri etj. duhet të lyhen me PN-301 PLASTIC PRIMER të holluar 30% me ujë. Për sipërfaqet e vjetra duhet të sigurohet që të gjitha sipërfaqet të jenë të pastra, pa pluhur dhe yndyrë.

Përdorimi: Mos aplikoni në sipërfaqe shumë të ftohta ose në kushte të lagështa dhe në temperatura nën 5°C (41°F). Aplikoni lehtë me furçë ose rul. Aplikoni dy shtresa UNO ULTRA WHITE PLASTIC. Për shtresën e parë holluar 15% -20% me ujë dhe pas 2-4 orësh shtresa e dytë.

Fuqia Mbuluese:UNO ULTRA WHITE PLASTIC mbulon 7-8m2/L sipas sipërfaqeve.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 2-3 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 3L dhe 9L