UNO
ACRYLIC PAINT
ULTRA WHITE

UNO ULTRA WHITE ACRYLIC është një bojë e bardhë premium e përgatitur nga një emulsion i tipit “polimer uji” i destinuar për lyerjen e fasadave të jashtme. UNO ULTRA WHITE ACRYLIC mund të përdoret në fasadat e jashtme, për të lyer sipërfaqe të suvatuara ose sipërfaqe betoni. Duke iu referuar përbërësve të saj , në kushte optimale, boja thahet 3-4 orë pas aplikimit, duke krijuar një shtresë fleksibël të lëmuar, shumë rezistente ndaj fërkimit dhe me qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve ekstreme klimatike.

PAKETIMI

3L / 9L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

11-14 m2/L

Përshkrimi:UNO ULTRA WHITE ACRYLIC është një bojë e bardhë premium e përgatitur nga një emulsion i tipit “polimer uji” i destinuar për lyerjen e fasadave të jashtme. UNO ULTRA WHITE ACRYLIC mund të përdoret në fasadat e jashtme, për të lyer sipërfaqe të suvatuara ose sipërfaqe betoni. Duke iu referuar përbërësve të saj , në kushte optimale, boja thahet 3-4 orë pas aplikimit, duke krijuar një shtresë fleksibël të lëmuar, shumë rezistente ndaj fërkimit dhe me qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve ekstreme klimatike.

Përgatitja e Sipërfaqes: Sipërfaqja që do të lyhet duhet të jetë e pastër nga të gjitha pluhurat pluhur, yndyrat ose shtresat e mëparshme të bojës, të lidhura dobët me sipërfaqet (shtresat e fryra). Në sipërfaqet e reja sugjerohet përdorimi paraprak i astarit AN-601 NEODUR, i cili tretet me WHITE SPIRIT ose astarin akrilik AN – 501, i cili mund të hollohet me ujë, në raport 30%.

Përdorimi: Mos aplikoni në sipërfaqe shumë të ftohta ose të lagura dhe në temperatura nën 5°C (41°F). Aplikojeni lehtësisht me furçë ose rul. Aplikoni dy shtresa UNO ULTRA WHITE ACRYLIC. Shtresa e parë duhet holluar me 15%-20% ujë dhe pas 3-4 orësh aplikoni shtresën e dytë.

Fuqia Mbuluese:UNO ULTRA WHITE ACRYLIC mbulon 11-14 m2/L në varësi të siperfaqes.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 3-4 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 3L dhe 9L .