TOP
WALL PAINT

TOP WALL PAINT është një bojë e përshtatshme për lyerje të brendëshme. Përdoret për lyerjen e sipërfaqeve të shpatulluara, betonit, çimentos etj. Në sipërfaqet e reja duhet të kalohet një dorë astar që hollohet me ujë në raport 15-20%. Në sipërfaqe të vjetra duhet të largohen cipat, yndyrnat dhe çdo papastërti tjetër. Mbas pastrimit smerilohet sipërfaqja me letër abrazive  dhe lyhet me primer.

PAKETIMI

3L / 9L / 15L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

3-4m2/L

Përshkrimi: TOP WALL PAINT është një bojë e përshtatshme për lyerje të brendëshme. Përdoret për lyerjen e sipërfaqeve të shpatulluara, betonit, çimentos etj.

Përgatitja e Sipërfaqes: Në sipërfaqet e reja duhet të kalohet një dorë astar që hollohet me ujë në raport 15-20%. Në sipërfaqe të vjetra duhet të largohen cipat, yndyrnat dhe çdo papastërti tjetër. Mbas pastrimit smerilohet sipërfaqja me letër abrazive  dhe lyhet me primer.

Përdorimi: Duhet shmangur përdorimi i bojës nën temperature 5°C (41°F) dhe në kushtet e lagështirës së lartë. Aplikohet lehtësisht me rrul, furçë ose pistoletë. Aplikoni dy duar TOP WALL PAINT. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë është në masën 15%. Ndërsa dora e dytë aplikohet pasi të jetë tharë plotësisht e para, pas 2-4 orësh me hollimin 10%.

Fuqia Mbuluese: TOP WALL PAINT jep 3-4m2/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 2-3 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 3L, 9L dhe 15L.