RS 35
ROOF STOP

ROOF STOP është një bojë e bardhë e pergatitur nga një emulsion i tipit “polimer në ujë” e destinuar për lyerje terrace dhe mur. RS ROOF STOP është një izolues i shkëlqyer kundra lagështirës në tarracë dhe në mur.

PAKETIMI

0.75L / 3L / 9L

KOHA E THARJES

3-4 Orë

KONSUMI

5 m2/L

Përshkrim: ROOF STOP është një bojë e bardhë e pergatitur nga një emulsion i tipit “polimer në ujë” e destinuar për lyerje terrace dhe mur. RS ROOF STOP është një izolues i shkëlqyer kundra lagështirës në tarracë dhe në mur.

Aplikimi: Presim anët e sipërfaqes me izolues të holluar në raportin 1 : 1 me ujë. Kur prerjet të jenë tharë mirë, kalojmë dorën e dytë. Në qoftë se do të përdoret mbi tarracë, materiali duhet të jetë më i trashë, kështu që hollimi me ujë duhet të bëhet deri në atë masë që të mund të punohet me rrul ose me furçë. Në qoftë së do të përdoret në mur, materiali duhet të jetë më i hollë, por gjithmonë duhet të kihet parasysh që të krijohet një film i trashë mbrojtës. RS ROOF STOP është i rezistueshëm në kushte të vështira atmosferike dhe në mënyrë elastike ndjek sipërfaqen ku është aplikuar. Garanton për një kohë të gjatë mbrojtjen kundra lagështirës.

Mbulimi: RS ROOF STOP mbulon 5 m2/L në varësi të sipërfaqes.

Paketimi: 0.75L, 3L dhe 9L.