PN-101
ASTAR PLASTIK

PN-101 është një astar plastik i cili përdoret për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes, si në sipërfaqe të reja ashtu edhe në të vjetra. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Kryesisht përdoret për brënda. PN-101 stabilizon nënshtresën dhe krijon lidhje të forta midis bojës dhe sipërfaqes së murit.

PAKETIMI

0.75L / 3L / 9L

KOHA E THARJES

2-4 ORE

KONSUMI

3-5m2/L

Përshkrimi: PN-101 është një astar plastik i cili përdoret për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes, si në sipërfaqe të reja ashtu edhe në të vjetra. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Kryesisht përdoret për brënda. PN-101 stabilizon nënshtresën dhe krijon lidhje të forta midis bojës dhe sipërfaqes së murit.

Aplikimi: Sipërfaqet qe do të lyhen duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. PN-101 është një astar me bazë uji. Është i gatshëm për përdorim. Punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi: PN-101 mbulon 3-5m2/L në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 2-4 orë.

Paketimi: 0.75L, 3L dhe 9L.

Kujdes: Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më te ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.