ORALAC
PROFESSIONAL

ORALAC është një bojë alkide shumë cliësore për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. ORALAC përdoret për sipërfaqe metalike, druri si edhe për mure.

PAKETIMI

0.75L / 3.75L

KOHA E THARJES

4-6 ORE

KONSUMI

14-16 m2/L

Përshkrimi: ORALAC është një bojë alkide shumë cliësore për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. ORALAC përdoret për sipërfaqe metalike, druri si edhe për mure.

Aplikimi: ORALAC përgatitet duke u holluar me tretës White Spirit NEON NW-13.00 dhe diluent NEON NX-20.00 ose NC-10.00 në raport 10%-20% me bojë. Punohet lehtësisht me furçë, rrul ose pistoletë. Është rezistente ndaj agjentëve atmosferikë dhe ruan ngjyrën me kalimin e kohës. Hapet në menyrë të shkëlqyer dhe nuk rrjedh në sipërfaqe vertikale.

Fuqia Mbuluese: Mbulon 14-16m2/l në sipërfaqe normale të lyer fillimisht me antikorrosiv NEON ANTIRUST ose ANTICOR.

Koha e Tharjes: 4-6 orë në kushte atmosferike normale.

Paketimi: 0.75L, 3.75L