NEOSTUKO

NEOSTUKO është një pluhur i bardhë, i përbërë me çimento të bardhë, rërë me përbërje granulometrike dhe aditivë të veçantë për të përmirësuar ngjitjen dhe punueshmërinë.

PAKETIMI

15 KG

KONSUMI

1-2 kg/m2

Përshkrimi: NEOSTUKO është një pluhur i bardhë, i përbërë me çimento të bardhë, rërë me përbërje granulometrike dhe aditivë të veçantë për të përmirësuar ngjitjen dhe punueshmërinë. NEOSTUKO krijon një sipërfaqe të lëmuar pa rrëshqitje vertikale. Është rezistente dhe mund të përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.

Fusha e Përdorimit: -Për stukimin e mureve dhe tavaneve të mbushura me llaç tradicional ose me llaç të parapërgatitur me bazë gëlqere – çimento.
-Stukimin e sipërfaqeve prej betoni.
-Stukimin e mureve dhe tavaneve prej kartongipsi.

Aplikimi: -Përzieni NEOSTUKO me ujë të pastër ngadalë për të marrë një pastë homogjene, pa kokrriza.
-Pas 10 minutash produkti është gati për përdorim.
-Materiali mbetet i përdorshëm duke e përzier në mënyrë periodike, pa shtuar ujë.
-Sipërfaqja që do të aplikohet materiali duhet të jetë e pastër, pa vaj, yndyrë dhe mjaft e thatë.

Konsumi: Konsumon 1-2 kg/m2 në varësi të sipërfaqes.