NEOSTAR
AQUA

NEOSTAR AQUA është një astar me bazë uji, për punime druri të brendshme dhe të jashtme. Është ideal për t’u përdorur si astar për drurët e butë, drurët e fortë, chipboard dhe fibrat. NEOSTAR AQUA mund të përdoret gjithashtu si një shtresë e poshtme për punimet e drurit që më parë janë lyer me bojë me bazë solventi ose me bazë uji.

PAKETIMI

0.75L / 3.75L

KOHA E THARJES

1-2 Orë

KONSUMI

10-12 m2/L

Përshkrimi: NEOSTAR AQUA është një astar me bazë uji, për punime druri të brendshme dhe të jashtme. Është ideal për t’u përdorur si astar për drurët e butë, drurët e fortë, chipboard dhe fibrat. NEOSTAR AQUA mund të përdoret gjithashtu si një shtresë e poshtme për punimet e drurit që më parë janë lyer me bojë me bazë solventi ose me bazë uji.

Aplikimi: NEOSTAR AQUA mund të aplikohet me furçë, rul ose sprej. Përziejini mirë para përdorimit. Trajtoni çdo nyje në dru me një zgjidhje të përshtatshme. Lëreni të thahet për të paktën 2 orë ndërmjet shtresave. NEOSTAR AQUA konsumon 10-12m2/L, në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes: 1-2 orë në kushte normale atmosferike.

Paketimi: 0.75L, 3.75L