NE-696
GLUE

NE-696 është një ngjitës transparent me tharje të shpejtë. NE-696 është i gatshëm për përdorim.

PAKETIMI

5 KG / 20 KG

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

0.2-0.25kg/m2

Përshkrimi: NE-696 është një ngjitës transparent me tharje të shpejtë. NE-696 është i gatshëm për përdorim.

Aplikimi: Ngjitësi i lëngshëm me bazë uji NE-696 përdoret për dru, letër, pllaka etj. Ka rezistencë të lartë ndaj lagështirës. Shtrojmë ngjitësen njëtrajtësisht, në sipërfaqet që do të ngjiten dhe brenda 5-10 minutash i sjellim në kontakt duke i presuar për 4-5 orë, në varësi të lagështisë dhe temperaturës së mjedisit. Për ngjitje që s’kanë të bëjnë me mobilje, mjafton një presim i thjeshtë për pak minuta dhe për 2-4 orë bëhet ngjitja dhe kompletohet për 24 orë në 20°C. Duhet të evitohen ngjitjet në temperatura nën +8°C dhe me lagështi të madhe. Nuk lejohet të bëhet ngjitje në temperatura nën +4°C dhe gjithashtu ngjitje drurësh të njomë e të lagur. Mbyllni kapakun pas përdorimit.

Magazinimi: Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica për 18 muaj.

Paketimi: 0.5 Kg, 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg.