GLORIA
WALL PAINT

GLORIA WALL PAINT përdoret për lyerje të brendshme (mure, tavane). Në përbërje të saj ka rezina sintetike dhe mbushësa, që lejojnë ajrimin e sipërfaqeve minerale.

PAKETIMI

3L / 9L / 15L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

6-7 m2/L

Përshkrimi: GLORIA WALL PAINT përdoret për lyerje të brendshme (mure, tavane). Në përbërje të saj ka rezina sintetike dhe mbushësa, që lejojnë ajrimin e sipërfaqeve minerale.

Përgatitja e Sipërfaqes: Para lyerjes sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri, yndyrnat ose shtresat e bojës të lidhura dobët me sipërfaqet (shtresat e fryra). Rekomandohet paraprakisht lyerja me astar PN-301 ose PN-101.

Përdorimi:Boja nuk duhet të aplikohet në sipërfaqet e njoma dhe në kushte lagështie të lartë. Duhet shmangur përdorimi i bojës nën temperatura 5°C (41°F). Aplikohet lehtësisht me rrul ose furçë. Për një efekt të mirë lyerjeje aplikohen 2 duar GLORIA WALL PAINT. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë është në masën 15%. Ndërsa për dorën e dytë hollimi është deri në masën 10%.

Fuqia Mbuluese: GLORIA WALL PAINT jep 6-7m²/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 2-3 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 3L, 9L dhe 15L.