ENILAC

ENILAC është një bojë me cilësi të lartë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. ENILAC përdoret për lyerjen e sipërfaqeve metalike, druri dhe muri.

PAKETIMI

0.65 L

KOHA E THARJES

4-6 ORE

KONSUMI

8-10 m2/L

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT: ENILAC është një bojë me cilësi të lartë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. ENILAC përdoret për lyerjen e sipërfaqeve metalike, druri dhe muri.

APLIKIMI: ENILAC përgatitet duke e holluar fillimisht me White Spirit NEON NW-13.00 dhe tretësin NEON NX-20.00 ose NC-10.00 në rreth 10% ÷ 20% në bojë. Lehtësisht i aplikueshëm me furçë, rul ose pistoletë llak. Është rezistent ndaj kushteve atmosferike dhe siguron një sipërfaqe të shkëlqyer.

MBULIMI: Mbulon 8-10m2/l mbi një sipërfaqe normale të lëmuar të nënshtruar nga NEON ANTIRUST ose ANTICOR antikorozive.

KOHA E THARJES: 4-6 orë në kushte normale të motit.

PAKETIMI: 0.65L