ELITE
WALL PAINT

ELITE WALL PAINT është një bojë me bazë uji e përshtashme për ambiente të brendshme si mure, tavane etj. Në përbërje të saj ka rezina sintetike cilësore dhe mbushësa që lejojnë ajrimin e siperfaqeve minerale.

PAKETIMI

3L / 9L / 15L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

6-7 m2/L

Përshkrimi: ELITE WALL PAINT është një bojë me bazë uji e përshtashme për ambiente të brendshme si mure, tavane etj. Në përbërje të saj ka rezina sintetike cilësore dhe mbushësa që lejojnë ajrimin e siperfaqeve minerale.

Përgatitja e Sipërfaqes: Para lyerjes sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhurat, yndyrnat apo nga shtresa të mëparshme të bojës, të lidhura dobët me sipërfaqet (shtresat e fryra). Rekomandohet paraprakisht Iyerja me astar PN – 301 ose PN – 101.

Përdorimi: Boja nuk duhet aplikuar në sipërfaqe të njoma dhe në kushte lagështie të lartë. Duhet shmangur përdorimi i bojës në temeratura nën 5°C.
Aplikohet lehtësisht me rul ose furçë. Për të realizuar një lyerje të mirë, duhet te aplikohen dy duar ELITE WALL PAINT; hollimi i bojës me ujë duhet të jetë në
masën 15%.

Fuqia Mbuluese:ELITE PLASTIC ECO jep 6-7m2/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 3-4 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 3L, 9L dhe 15L.