ELITE
PLASTIC PAINT

ELITE PLASTIC ECO është një bojë e bardhë e përgatitur nga një emulsion i tipit “polimer (PVA-VEOVA) e destinuar për lyerje muri të brendshëm.Është e përdorshme në mjedise të brendshme (mure) për bojatisjen e sipërfaqeve
të suvatuara ose sipërfaqeve prej betoni.

PAKETIMI

3L / 9L / 15L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

9-11 m2/L

Përshkrimi:ELITE PLASTIC ECO është një bojë e bardhë e përgatitur nga një emulsion i tipit “polimer (PVA-VEOVA) e destinuar për lyerje muri të brendshëm.Është e përdorshme në mjedise të brendshme (mure) për bojatisjen e sipërfaqeve të suvatuara ose sipërfaqeve prej betoni.

Përgatitja e Sipërfaqes: Para lyerjes sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhurat, yndyrnat apo nga shtresa të mëparshme të bojës, të lidhura dobët me
sipërfaqet (shtresat e fryra). Rekomandohet paraprakisht lyerja me astar PN – 301 i cili hollohet me 30% ujë ose PN – 101 i gatshëm për përdorim.

Përdorimi: Përgatitet boja duke i shtuar ujë deri në konsistencën e kërkuar. Për të realizuar një lyerje të mirë, duhet të aplikohen dy duar ELITE PLASTIC ECO. Doza e pigmentit që mund të përdoret, është sipas rekomandimit të prodhuesit. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë duhet të jetë në masën 15%. Ndërsa për dorën e dytë në masën 10%. Boja aplikohet lehtësisht me rul ose furçë

Fuqia Mbuluese: ELITE PLASTIC ECO jep 9-11m2/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 3-4 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 3L, 9L dhe 15L.