CORROTEX
PROFESSIONAL

CORROTEX është një bojë antikorrosive që thahet shpejt dhe përdoret si shtresë e parë për frenimin e ndryshkut në sipërfaqet metalike, të brendshme dhe të jashtme.

PAKETIMI

0.75L / 3.75L

KOHA E THARJES

30 Minuta – 1 Orë

KONSUMI

10-12m2/L

Përshkrimi: CORROTEX është një bojë antikorrosive që thahet shpejt dhe përdoret si shtresë e parë për frenimin e ndryshkut në sipërfaqet metalike, të brendshme dhe të jashtme.

Aplikimi: CORROTEX mund të hollohet me NEON NC-10.00, NEON NX-20.00 ose NEON NW-13.00 rreth 10-20%. Mund të aplikohet lehtësisht me furçë, rul ose pistoletë. CORROTEX mbulon 10-12m2/L në varësi të sipërfaqes dhe është rezistent ndaj kushteve të ndryshme atmosferike.

Koha e Tharjes: 30 minuta – 1 orë në kushte normale atmosferike.

Paketimi: 0.75L, 3.75L