ANTIRUST
PROFESSIONAL

ANTIRUST PROFFESIONAL është një suspension bojatisës profesional me cilësi të lartë me bazë rezinë alkide, me destinacion lyerjen e konstruksioneve metalike për tu mbrojtur nga ndryshku dhe për dekoracion. Referuar përbërësve të saj, ka vetinë që të frenojë proçesin e oksidimit (ndryshkjes) të sipërfaqeve metalike, në mjedise të brendshme dhe të jashtme.

PAKETIMI

0.75L / 3.75L

KOHA E THARJES

4-6 ORE

KONSUMI

10-12 m2/L

Përshkrimi: ANTIRUST PROFFESIONAL është një suspension bojatisës profesional me cilësi të lartë me bazë rezinë alkide, me destinacion lyerjen e konstruksioneve metalike për tu mbrojtur nga ndryshku dhe për dekoracion. Referuar përbërësve të saj, ka vetinë që të frenojë proçesin e oksidimit (ndryshkjes) të sipërfaqeve metalike, në mjedise të brendshme dhe të jashtme.

Përgatitja e Sipërfaqes: Sipërfaqja që do të bojatiset, duhet të pastrohet nga mbeturinat, pluhurat, yndyrnat apo nga shtresa të mëparshme të bojës, të lidhura dobët me sipërfaqet (shtresat e fryra). Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër.

Paketimi: 0.75L, 3.75L