AN-801
BETON KONTAKT

AN-801 BETON KONTAKT është një astar akrilik me bazë “rezine të mikronizuar” dhe të pasuruar me përbërës kuarci për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Stabilizon nënshtresën dhe ul porozitetin e sipërfaqes, si rrjedhim kursen materialin final dhe nuk lejon çarjen ose rënien e tij. Gjithashtu mbron sipërfaqen nga lagështia duke e izoluar atë. AN-801 BETON KONTAKT thahet shpejt dhe krijon bazën perfekte për aplikimin përfundimtar.

PAKETIMI

5 KG / 20 kg

KOHA E THARJES

24 ORE

KONSUMI

0.25 kg/m2

Përshkrimi: AN-801 BETON KONTAKT është një astar akrilik me bazë “rezine të mikronizuar” dhe të pasuruar me përbërës kuarci për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Stabilizon nënshtresën dhe ul porozitetin e sipërfaqes, si rrjedhim kursen materialin final dhe nuk lejon çarjen ose rënien e tij. Gjithashtu mbron sipërfaqen nga lagështia duke e izoluar atë. AN-801 BETON KONTAKT thahet shpejt dhe krijon bazën perfekte për aplikimin përfundimtar.

Aplikimi: Sipërfaqet qe do të lyhen me AN-801 BETON KONTAKT duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. AN-801 BETON KONTAKT punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi: AN-801 BETON KONTAKT mbulon 0.25kg/m2 në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 24 orë.

Paketimi: 5kg dhe 25kg

Kujdes: Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më te ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.