AN-601 NEODUR
ASTAR NEFTI

AN-601 NEODUR është një emulsion me bazë rrëshirash akrilike, tretës organik, dhe ka aftësi të lartë depërtuese në çdo lloj sipërfaqeje poroze. AN-601 NEODUR përdoret në sipërfaqe me beton, suva, panele çimentoje, pllaka gipsi, materiale asbest – çimento (eterniti), gëlqere, ngjitës tavani dhe në mjedise me avuj uji si banja dhe kuzhina. Rekomandohet për sipërfaqe të jashtme me beton ose suva të cilat do të lyhen për herë të parë ose për lyerje paraprake me astar tretësi për evitimin e situatave të tilla si plasaritje të suvasë.

PAKETIMI

0.75L / 4L / 16L

KOHA E THARJES

2 ORE

KONSUMI

12 m2/L

Përshkrimi: AN-601 NEODUR është një emulsion me bazë rrëshirash akrilike, tretës organik, dhe ka aftësi të lartë depërtuese në çdo lloj sipërfaqeje poroze. AN-601 NEODUR përdoret në sipërfaqe me beton, suva, panele çimentoje, pllaka gipsi, materiale asbest – çimento (eterniti), gëlqere, ngjitës tavani dhe në mjedise me avuj uji si banja dhe kuzhina. Rekomandohet për sipërfaqe të jashtme me beton ose suva të cilat do të lyhen për herë të parë ose për lyerje paraprake me astar tretësi për evitimin e situatave të tilla si plasaritje të suvasë.

Koha e Tharjes: 2 Orë

Fuqia Mbuluese: 12m2/L

Paketimi: 0.75L, 4L dhe 16L

Kujdes: Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më te ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.