AN-501 PINK
ASTAR AKRILIK

AN-501 PINK është një astar akrilik me bazë “rezine të mikronizuar” për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Stabilizon nënshtresën dhe ul porozitetin e sipërfaqes, si rrjedhim kursen bojën dhe nuk lejon çarjen ose rënien e bojës. Gjithashtu mbron sipërfaqen nga lagështia duke e izoluar atë. AN-501 PINK thahet shpejt dhe krijon bazën perfekte për lyerje.

PAKETIMI

0.75L / 3L / 9L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

12-15 m2/L

Përshkrimi: AN-501 PINK është një astar akrilik me bazë “rezine të mikronizuar” për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Stabilizon nënshtresën dhe ul porozitetin e sipërfaqes, si rrjedhim kursen bojën dhe nuk lejon çarjen ose rënien e bojës. Gjithashtu mbron sipërfaqen nga lagështia duke e izoluar atë. AN-501 PINK thahet shpejt dhe krijon bazën perfekte për lyerje.

Aplikimi: Sipërfaqet qe do të lyhen duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. AN-501 është një astar me bazë uji. Është i gatshëm për përdorim. Punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi: AN-501 mbulon 12-15m2/L në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 3-4 orë.

Paketimi: 0.75L, 3L dhe 9L.

Kujdes: Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më te ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.