AN-401
ASTAR AKRILIK

AN-401 është një astar akrilik me ngjyrë të bardhë të theksuar të tipit “rezinë e mikronizuar” e destinuar për përgatitjen e sipërfaqeve të jashtme dhe të brëndshme. Referuar përbërësve të tij, në kushte optimale ky astar thahet 2-4 orë pas aplikimit, duke krijuar një shtresë të bardhë, të rrafshët dhe homogjene mbi sipërfaqe para lyerjes.

PAKETIMI

0.75L / 3L / 9L

KOHA E THARJES

2-4 ORE

KONSUMI

12-20 m2/L

Përshkrimi: AN-401 është një astar akrilik me ngjyrë të bardhë të theksuar të tipit “rezinë e mikronizuar” e destinuar për përgatitjen e sipërfaqeve të jashtme dhe të brëndshme. Referuar përbërësve të tij, në kushte optimale ky astar thahet 2-4 orë pas aplikimit, duke krijuar një shtresë të bardhë, të rrafshët dhe homogjene mbi sipërfaqe para lyerjes.

Aplikimi: Sipërfaqet qe do të lyhen duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. AN-401 është një astar me bazë uji. Është i gatshëm për përdorim. Punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi: AN-401 mbulon 15-20 m2/L në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 2-4 orë.

Paketimi: 0.75L, 3L dhe 9L.

Kujdes: Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më te ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.