UNO
WALL PAINT

UNO WALL PAINT përdoret për lyerje të brëndshme (tavane, mure, gips etj). Në përbërje të saj ka rezina sintetike PVA-VEOVA shumë cilësore. Shfaq hapje të mirë dhe nuk varet kur aplikohet në sipërfaqe vertikale.

PAKETIMI

3L / 9L / 15L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

10-12 m2/L

Përshkrimi: UNO WALL PAINT përdoret për lyerje të brëndshme (tavane, mure, gips etj). Në përbërje të saj ka rezina sintetike PVA-VEOVA shumë cilësore. Shfaq hapje të mirë dhe nuk varet kur aplikohet në sipërfaqe vertikale.

Përgatitja e Sipërfaqes: Në sipërfaqet e reja duhet të kalohet një dorë astar plastik PN-301 që hollohet me ujë në raport 30% ose astar plastik PN-101 që është i gatshëm për përdorim. Në sipërfaqe të vjetra duhet të largohen cipat,yndyrnat dhe çdo papastërti tjeter.

Përdorimi: Boja nuk duhet të aplikohet në sipërfaqet e njoma dhe në kushte lagështie të lartë. Duhet shmangur përdorimi i bojës në temperatura nën 5°C (41°F). Aplikohet lehtësisht me rrul ose furçë. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë është në masën 10-15 %. Ndërsa, dora e dytë aplikohet pasi të jetë tharë plotësisht e para, pas 2-4 orësh. Pas lyerjes mjetet e punës pastrohen lehtësisht me ujë dhe sapun.

Fuqia Mbuluese: UNO WALL PAINT mbulon 5-6 m2/L në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 3-4 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 3L, 9L dhe 15L.