NEOPRIM
PRIMER GRAFIATO

NEOPRIM është një primer i pigmentuar në të bardhë që shërben për lyerjen paraprake të sipërfaqes për të vijuar më pas me aplikimin e serisë NEOFAS Mund të përdoret eshe si primer për suva të llojeve të tjera. Prodhohet nga rezina akrilike dhe ka në përbërje mbushës minerale.

PAKETIMI

5 KG / 20 KG

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

0.2-0.25kg/m2

Përshkrimi: NEOPRIM është një primer i pigmentuar në të bardhë që shërben për lyerjen paraprake të sipërfaqes për të vijuar më pas me aplikimin e serisë NEOFAS Mund të përdoret eshe si primer për suva të llojeve të tjera. Prodhohet nga rezina akrilike dhe ka në përbërje mbushës minerale.

Përdorimi: Primer NEOPRIM njëtrajtëson aftësinë thithëse të sipërfaqes. Ka penetrim të lartë në sipërfaqe dhe qëndrueshmëri. Mbas aplikimit të NEOPRIM pakësohet depërtimi i ujit në sipërfaqe në mënyrë të dukëshme.

Fuqia Mbuluese: Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështirë ose në temperatura nën 5°C (41°F).
Është i gatshëm për përdorim dhe mund të hollohet fare pak me ujë. Aplikohet me rrul ose me shpatull.

Aplikimi: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 3-4 orësh.

Konsumi: Në varësi të sipërfaqes dhe shtresës së aplikimit 0.2-0.25kg/m2.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të punës, mjetet duhet të lahen me ujë të bollshëm.

Paketimi: 5kg dhe 20kg.