NEOFAS GRAFIATO FULL

NEOFAS GRAFIATO FULL është një suva e sipërme, e gatshme, shtresëhollë, e bazuar në retina akrilike. Ka një strukturë elastike si edhe ka qëndrueshmëri për fasada mbi sistemin e izolimit termik dhe suvasë së poshtme. Ka qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike. NEOFAS GRAFIATO FULL ofron cilësi përpunimi të jashtzakonshme

PAKETIMI

25 KG

KOHA E THARJES

24 ORE

KONSUMI

1mm - 2kg/m2
1.5mm - 3kg/m2
2mm - 3.6kg/m2

Përshkrimi: NEOFAS GRAFIATO FULL është një suva e sipërme, e gatshme, shtresëhollë, e bazuar në retina akrilike. Ka një strukturë elastike si edhe ka qëndrueshmëri për fasada mbi sistemin e izolimit termik dhe suvasë së poshtme. Ka qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike. NEOFAS GRAFIATO FULL ofron cilësi përpunimi të jashtzakonshme

Përgatitja e Sipërfaqes: Përpara aplikimit, sipërfaqja duhet të pastrohet nga yndyrnat dhe pjesët e palidhura (pjesët e fryra). Rekomandohet më parë lyerja e sipërfaqes me astarin NEOPRIM.

Përdorimi: Grafiato nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe të lagura dhe në kushte egrasie të lartë dhe në temperaturat që janë nën 5°C (41°F). Aplikohet me shpatull dhe hollohet lehtësisht me ujë 2-4%.

Fuqia Mbuluese: Në varësi të ashpërsisë. Për 1mm afërsisht 2kg/m2, 1.5mm afërsisht 3kg/m2 dhe 2mm afërsisht 3.6kg/m2.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatëshme tharja e pjesëshme ndodh për rreth 24 orë ndërsa tharja e plotë afërsisht mbas 14 ditesh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të punës, mjetet duhet të lahen me ujë të bollshëm.

Paketimi: 25 kg