GLORIA
BETAPLAST

GLORIA BETAPLAST përdoret për lyerje të brendshme (mure). Në përbërje të saj ka rezina sintetike PVA-VEOVA dhe pigmente, që lejojnë ajrimin e sipërfaqeve minerale.

PAKETIMI

3L / 9L / 15L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

9-11 m2/L

Përshkrimi: GLORIA BETAPLAST përdoret për lyerje të brendshme (mure). Në përbërje të saj ka rezina sintetike PVA-VEOVA dhe pigmente, që lejojnë ajrimin e sipërfaqeve minerale.

Përgatitja e Sipërfaqes: Para lyerjes sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri, yndyrnat ose shtresat e bojës te lidhura dobët me sipërfaqet (shtresat e fryra).
Rekomandohet paraprakisht lyerja me astar PN-301 që hollohet me 30% ujë ose PN-101 I gatshëm për përdorim.

Përdorimi: Boja nuk duhet të aplikohet në sipërfaqet e njoma dhe në kushte lagështie të lartë. Duhet shmangur përdorimi i bojës nën temperatura 5°C (41°F). Aplikohet lehtësisht me rrul ose furçë. Për një efekt të mirë lyerjeje aplikohen 2 duar GLORIA BETAPLAST. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë është në masën 15 – 20%. Ndërsa për dorën e dytë hollimi është deri në masën 10%.

Fuqia Mbuluese: GLORIA BETAPLAST jep 9 – 11 m2/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 3-4 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 3L, 9L dhe 15L.